Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Verner Lind

Umeå Flygklubb

070-347 57 98 – lindverner@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
SE.DTO.0017
På grund av skada på flygplanet SEGVS så lånas SELAA in från Skellefteå Motorflygklubb
C/o Mats Johansson, Vittervägen 13, 907 51 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070-6827056
mats.johansson@virtuadome.se
19850907-7114
Verner Lind
070-347 57 98
lindverner@gmail.com
19640419-1758
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LXG
C182
SE-LAA
P28A
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lek onsbaserad, LAPL, PPL, M rker, Klassutbildning SEP (land)
14 juli 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 14 juli 2021
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Verner Lind, skolchef
Signature
Mats Johansson
Umeå, 14 juli 2021