Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Verner Lind

Umeå Flygklubb

070-347 57 98 – lindverner@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
SE.DTO.0017
På grund av skada på flygplanet SEGVS så lånas SELAA in från Skellefteå Motorflygklubb
C/o Mats Johansson, Vittervägen 13, 907 51 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070-6827056
mats.johansson@virtuadome.se
19850907-7114
Verner Lind
070-347 57 98
lindverner@gmail.com
19640419-1758
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LXG
C182
SE-LAA
P28A
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lek onsbaserad, LAPL, PPL, M rker, Klassutbildning SEP (land)
14 juli 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 14 juli 2021
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Verner Lind, skolchef