Skriv ut / Spara till pdf

test 2

sfsdfdfd

test 2

24234324 – dgdfgdf@rgrgr.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
test 2
234324234
dgregerg
greger@rgrgrg.se
dsfsdfdf
3432434
sdfdsf@fdgrg.se
2423434
sfsdfdfd
24234324
dgdfgdf@rgrgr.se
1232334
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL
123123
354353
wefweet
egfewew
weewtwet

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
19 november 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 13 november 2019
Signature
dsfsdfdf, företrädare
Signature
sfsdfdfd, skolchef
Signature
dsfsdfdf
Malmö, 13 november 2019