Skriv ut / Spara till pdf

Nyköpings Flygklubb

Christopher Lue

Nyköpings Flygklubb

072-311 66 25 – christopher.lue@live.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nyköpings Flygklubb
819000-4914
SE.DTO.0047
Byte av utbildningsansvarig
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
19390129-0696
Christopher Lue
072-311 66 25
christopher.lue@live.se
19900105-2019
LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MHT
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skavsta
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
Flygskolning LAPL(A), PPL(A), mörkerutbildning, klassutbildning SEP (land)
30 mars 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Nyköping, 30 mars 2022
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Christopher Lue, skolchef
Signature
Börje Norell
Nyköping, 30 mars 2022