Skriv ut / Spara till pdf

Nyköpings Flygklubb

Christopher Lue

Nyköpings Flygklubb

072-311 66 25 – christopher.lue@live.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nyköpings Flygklubb
819000-4914
SE.DTO.0047
Byte av utbildningsansvarig
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
19390129-0696
Christopher Lue
072-311 66 25
christopher.lue@live.se
19900105-2019
LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MHT
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skavsta
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
Flygskolning LAPL(A), PPL(A), mörkerutbildning, klassutbildning SEP (land)
30 mars 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Nyköping, 30 mars 2022
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Christopher Lue, skolchef