Skriv ut / Spara till pdf

hdshJ

jshdkajh

hdshJ

jhkj – ohjs@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
hdshJ
JHSDOH
hjhaho
ohjs@gmail.com
dkokfj
ljh
ohjs@gmail.com
uhf
jshdkajh
jhkj
ohjs@gmail.com
jhhsfk
Mörker, Sjöflyg
oshadohLJH
JHSLJFSH
ijhdfks
hdfkjh
kjdhfkjds

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
4 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

JADkj, 4 februari 2022
Signature
dkokfj, företrädare
Signature
jshdkajh, skolchef
Signature
dkokfj
JADkj, 4 februari 2022