Skriv ut / Spara till pdf

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

Lennart. Eriksson

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

0702202268 – lennart@moranoret.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ovansiljans Flygklubbs Flygskola
884401-2537
SE.DTO.0034
Ny adress till flygskolan. Ny e-mail till flygskolan. Aerobatics tillagt. Flygplan tillagt.
Flygplatsvägen 21, 79291 MORA
flygskolan@ovansiljansfk.se
Lennart Eriksson
0702202268
lennart@moranoret.se
6011267215
Lennart. Eriksson
0702202268
lennart@moranoret.se
6011267215
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-GNN
PA-28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-GPE
PA-28
SE-KOR
PA-28
SE-LLM
BDOG
ESKM
Flygplatsvägen 21, 79291 MORA
PPL, LAPL, Mörker, Aerobatics, Klassutbildning SEP land. Teori LAPL & PPL
14 maj 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Mora, 12 maj 2022
Signature
Lennart Eriksson, företrädare
Signature
Lennart. Eriksson, skolchef