Skriv ut / Spara till pdf

Flygskolan Väst Handelsbolag

Claes Brismar

Flygskolan Väst Handelsbolag

0708198203 – claes@interceptab.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygskolan Väst Handelsbolag
969786-9304
C/O Jerry Nerstrand, Backamo 462, 459 91 Ljunskile
claes@interceptab.se
Jerry Nerstrand
0705523365
jerry@nerstrand.se
540724-6296
Claes Brismar
0708198203
claes@interceptab.se
490313-0195
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-LHR,
Cessna 177 RG
SE-KFB
Cessna 172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESGA
C/O Jerry Nerstrand, Backamo, 459 91 Ljungskile
PPL, LAPL, flygteoriLAPL(A)/PPL(A)- distansbaserad
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Backamo, 29 maj 2024
Signature
Jerry Nerstrand, företrädare
Signature
Claes Brismar, skolchef
Signature
Jerry Nerstrand
Backamo, 29 maj 2024