Skriv ut / Spara till pdf

Chalmers Flygklubb

Martin Svensson

Chalmers Flygklubb

0705-771899 – flygandemartin@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Chalmers Flygklubb
857202-2401
Säve flygplatsväg 32, 423 73 Säve
chalmersfk@telia.com
Roger Löfgren
0762-985423
s_roger.lofgren@telia.com
19500327-8578
Martin Svensson
0705-771899
flygandemartin@gmail.com
19780113-4896
LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-KLV
Piper PA-28
SE-KZI
Alpha 160Ai

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Säve flygplats
22 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Säve, 12 oktober 2018
Roger Löfgren, företrädare
Martin Svensson, skolchef
Roger Löfgren
Säve, 12 oktober 2018