Skriv ut / Spara till pdf

Luleå-Boden Flygklubb

Anders Magnusson

Luleå-Boden Flygklubb

076-788 18 64 – ragge@tethuvudet.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Luleå-Boden Flygklubb
8979000-9612
Box 98, 971 04 Luleå
skolning@lbfk.com
Robert Grenemark
070-363 05 10
robert.grenemark@gmail.com
840725-8956
Anders Magnusson
076-788 18 64
ragge@tethuvudet.se
680216-7954
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg
SE-MDE
Cessna172
SE-LUZ
Cessna 172
SE-LKO
Cessna 172 RG
SE-MCZ
Husky A-1B

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KGE
Husky A-1
Luleå-Kallax Flygplats
Luftfartsvägen (Platta 10)
Flygteori och Flygskolning
5 juni 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Luleå, 3 juni 2023
Signature
Robert Grenemark, företrädare
Anders Magnusson, skolchef
Signature
Robert Grenemark
Luleå, 3 juni 2023