Skriv ut / Spara till pdf

Blekinge Flygklubb

Christian Darnell

Blekinge Flygklubb

0768-557727 – christian.darnell@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Blekinge Flygklubb
835600-0144
SE.DTO.0002
Ny utbildningsansvarig och ny representant
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
blekingefk@gmail.com
Martin Skog
0708576009
martin.skogh@gmail.com
197307173539
Christian Darnell
0768-557727
christian.darnell@gmail.com
19770827-2914
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOY
Diamond DA40

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-MIH
Diamond DA40
SE-MHS
ZLIN 242L
Ronneby Flygplats
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
Alla angivna kurser
3 augusti 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kallingen, 3 augusti 2020
Signature
Martin Skog, företrädare
Signature
Christian Darnell, skolchef
Signature
Martin Skog
Kallingen, 3 augusti 2020