Skriv ut / Spara till pdf

Kiruna Flygklubb

Verner Björnström

Kiruna Flygklubb

0705955357 – kfkskol@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kiruna Flygklubb
897300-1962
C/o Thomas Jatko Valolanttovägen 3 98146. kurravaara
thomas@jatko.se
Thomas Jatko
0705544889
thomas@jatko.se
19680417-8918
Verner Björnström
0705955357
kfkskol@gmail.com
19460309-9070
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-LGF
Cessna 172
SE-ECZ
PA-18

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kiruna flygplats
Flygfältsvägen. 98141. Kiruna
LAPL(A), PPL(A) teori och skolning
Sjöflyghamn
Kippiniemiudden
Sjöskolning
15 oktober 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kiruna, 27 februari 2024
Signature
Thomas Jatko, företrädare
Signature
Verner Björnström, skolchef
Signature
Thomas Jatko
Kiruna, 27 februari 2024