Skriv ut / Spara till pdf

FLY1912

Håvard Nærbø Iversen

FLY1912

+4792893546 – pprmaarud@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
FLY1912
920656986
Fetveien 76
pprmaarud@gmail.com
Terje Sande
+4790066663
ts@qrg.no
20047534195
Håvard Nærbø Iversen
+4792893546
pprmaarud@gmail.com
00000000000
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
LN-NPK
Cessna 172
LN-BII
Saab Safir SB91
LN-HHS
Saab Safir SB91
LN-AHN
Pitts S-2A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kjeller Flyplass
Fetveien 76, N-2007 KJELLER
Teori og praktisk utdanning
15 januari 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kjeller , 9 november 2018
Signature
Terje Sande, företrädare
Signature
Håvard Nærbø Iversen, skolchef