Skriv ut / Spara till pdf

test

wfwqf

test

ewfewf – test@test.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
test
test
dsfsdfsdf
test@test.se
asdasd
asfsfdwf
sfwf@sfefe.se
213231
wfwqf
ewfewf
test@test.se
1232323
Mörker
32423434s
sddwddwqd
ewgerwgwe
ewfwef
ewfwef

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
3 mars 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

fwefef, 3 mars 2022
Signature
asdasd, företrädare
Signature
wfwqf, skolchef
Signature
asdasd
fwefef, 3 mars 2022