Skriv ut / Spara till pdf

Östra Sörmlands Flygklubb

Lennart Jonsson

Östra Sörmlands Flygklubb

0705-821645 – lennart_jonsson@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Östra Sörmlands Flygklubb
8190004054
SE.DTO.0029
Ny flygplansindivid Ny uteflygplats
Box 78, 642 21 GNESTA
info@osfk.se
Ossi Mörnesten
0705-716151
ossi@mornesten.se
5607241154
Lennart Jonsson
0705-821645
lennart_jonsson@telia.com
450121-1272
Kjula Flygplats
Niklas Larsson
0730-707410
larsson.n89@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-MLT
PA28-181
SE-KTU
PA28-181
SE-KBT
Christen, Husky
SE-CKB
PA-18
SE-URG
TC100 Superdimona
Vängsö Flygplats
Vängsö, Gnesta
Listade
13 november 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Gnesta, 13 november 2020
Signature
Ossi Mörnesten, företrädare
Signature
Lennart Jonsson, skolchef
Signature
Ossi Mörnesten
Gnesta, 13 november 2020