Skriv ut / Spara till pdf

FLYGSKOLAN VÄST Handelsbolag

Jerry Nerstrand

FLYGSKOLAN VÄST Handelsbolag

0705523365 – jerry@nerstrand.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
FLYGSKOLAN VÄST Handelsbolag
969786-9304
SE.DTO.0024
Utökning av verksamheten med Klassutbildning SEP(Land)
C/O Jerry Nerstrand, Backamo 462, 459 91 Ljungskile
claes@interceptab.se
Claes Brismar
0708198203
claes@interceptab.se
490313-0195
Jerry Nerstrand
0705523365
jerry@nerstrand.se
540724-6296
LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-KFB
Cessna 172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LHR
Cessna 177RG
ESGA
C/O Jerry Nerstrand, Backamo 462, 459 91 Ljungskile
PPL(A), LAPL(A)
27 februari 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Ljunskile, 26 februari 2019
Signature
Claes Brismar, företrädare
Signature
Jerry Nerstrand, skolchef