Skriv ut / Spara till pdf

234

234

234

234 – 234@1233.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
234
234234
234
234
234@123.se
234
234
234@123.se
234
234
234
234@1233.se
234
LAPL
seabc
aaa

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
123
3123
223
23 juli 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

234,
Signature
234, företrädare
Signature
234, skolchef
Signature
234
234,