Skriv ut / Spara till pdf

LJUNGBYHEDS FK

Teddy Papazoglu

LJUNGBYHEDS FK

0707-66 73 99 – support@instructor112.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
LJUNGBYHEDS FK
837600-3367
Bonnarp 689 B, 264 53 Ljungbyhed
skola@ljungbyhedsflygklubb.se
Teddy Papazoglu
0707-66 73 99
support@instructor112.com
620612-9410
Teddy Papazoglu
0707-66 73 99
support@instructor112.com
620612-9410
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-GPU
PA28-161
SE-MFI
PA28-181
SE-LLZ
DA40
SE-KUF
DR400

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LAS
SB91
SE-GNV
PA32-300R
Ljungbyheds Flygplats ESTL
Ljungbyheds Park AB, Thulinvägen 5, 264 51 Ljungbyhed
De, vilka listas under "Kurser"
1 oktober 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

LUND, 29 augusti 2018
Signature
Teddy Papazoglu, företrädare
Signature
Teddy Papazoglu, skolchef
Signature
Teddy Papazoglu
LUND, 29 augusti 2018