Skriv ut / Spara till pdf

Eskilstuna Motorflygklubb

Marcus Johansson

Eskilstuna Motorflygklubb

076-8436456 – marcus.johansson@emfk.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eskilstuna Motorflygklubb
818000-5798
Eskilstuna Flygplats, Flygbasvägen 11, 635 06 Eskilstuna
info@emfk.se
Tom Eriksson
070-6516344
tom.eriksson@emfk.se
19870817-1650
Marcus Johansson
076-8436456
marcus.johansson@emfk.se
19900523-3250
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LDU
Piper PA28-181 Archer III
SE-MDO
Evektor Aerotechnik SportStar Max

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eskilstuna Flygplats
Flygbasvägen 11, 635 06 Eskilstuna
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Lektionsbaserad/Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
12 september 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Tom Eriksson, företrädare
Marcus Johansson, skolchef