Skriv ut / Spara till pdf

Halmstad Flygklubb

Roland Ratamaa Thein

Halmstad Flygklubb

0706294335 – roland.ratamaa@icloud.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Halmstad Flygklubb
8492006054
Flygplatsen, 30241 Halmstad
info@halmstadflygklubb.se
Roland Ratamaa Thein
0706294335
roland.ratamaa@icloud.com
590925-9078
Roland Ratamaa Thein
0706294335
roland.ratamaa@icloud.com
5909259078
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MEY
EVSS Sportstar
SE-KSM
PA28
SE-KFL
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMT, Halmstad City Airport
Flygplatsen, 302 41 Halmstad
Flygteori PPL lektionsbaserad, PPL, SEPL, Mörkerutb.
1 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Halmstad, 4 oktober 2018
Signature
Roland Ratamaa Thein, företrädare
Signature
Roland Ratamaa Thein, skolchef
Signature
Roland Ratamaa Thein
Halmstad, 4 oktober 2018