Skriv ut / Spara till pdf

ouhiuh

ushfakh

ouhiuh

huskj – heu@ku.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ouhiuh
8796976377
hejh
hej@he.se
johlLH
jhkh
hej@he.se
7876876654
ushfakh
huskj
heu@ku.se
7665567777
Aerobatic
SE-ABC
Cessna
Hjdj
hjefh
PPL

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
8 december 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

jhKJDh, 8 december 2022
Signature
johlLH, företrädare
Signature
ushfakh, skolchef
Signature
johlLH
jhKJDh, 8 december 2022