Skriv ut / Spara till pdf

Flygupplevelse

Alan Raouf

Flygupplevelse

0704977991 – alan@flygupplevelse.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygupplevelse
5590097670
Nockeby Torg 2, 167 74 Bromma
info@flygupplevelse.com
Alan Raouf
0704977991
alan@flygupplevelse.com
198212250230
Alan Raouf
0704977991
alan@flygupplevelse.com
198212250230
PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MBC
DA40
SE-GVE
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Bromma
Nockeby Torg 2
PPL TEORI, NQ TEORI
ESOW
Hässlögatan 10
PPL Praktik, NQ Praktik
1 januari 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 17 november 2022
Signature
Alan Raouf, företrädare
Signature
Alan Raouf, skolchef
Signature
Alan Raouf
Stockholm, 17 november 2022