Skriv ut / Spara till pdf

Flygupplevelse

Alan Raouf

Flygupplevelse

0704977991 – alan@flygupplevelse.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygupplevelse
5590097670
Nockeby Torg 2, 167 74 Bromma
info@flygupplevelse.com
Alan Raouf
0704977991
alan@flygupplevelse.com
198212250230
Alan Raouf
0704977991
alan@flygupplevelse.com
198212250230
PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MBC
DA40
SE-GVE
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Bromma
Nockeby Torg 2
PPL TEORI, NQ TEORI
ESOW
Hässlögatan 10
PPL Praktik, NQ Praktik
1 januari 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 17 november 2022
Signature
Alan Raouf, företrädare
Signature
Alan Raouf, skolchef