Skriv ut / Spara till pdf

Piteå Flygklubb

Johan Norberg

Piteå Flygklubb

073-8010343 – johan@pitea-flygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Piteå Flygklubb
898800-3979
Box 75, 941 22 Piteå
johan@pitea-flygklubb.se
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
850314-9018
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
850314-9018
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FAO
PA28
Piteå Flygplats
Flygfältsvägen 99, 941 91, Piteå
PPL, LAPL, SEP(land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
8 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Piteå, 3 september 2018
Signature
Johan Norberg, företrädare
Signature
Johan Norberg, skolchef
Signature
Johan Norberg
Piteå, 3 september 2018