Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands flygklubb

Peter Magnusson

Värmlands flygklubb

070-9185730 – peter.magnusson@avicon.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands flygklubb
8732002616
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Jan Holm
070-4226993
jan@ektek.se
570107-6233
Peter Magnusson
070-9185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-LZT
C-172
SE-LHT
PA-28
SE-LZZ
R2160

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Karlstad Flygplats, ESOK
Alla kurser inom DTO
17 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 10 september 2018
Jan Holm, företrädare
Peter Magnusson, skolchef
Jan Holm
Karlstad, 10 september 2018