Skriv ut / Spara till pdf

Chalmers Flygklubb

Martin Svensson

Chalmers Flygklubb

+46705771899 – flygandemartin@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Chalmers Flygklubb
857202-2401
Säve Flygplatsväg 28, 432 73, Säve.
chalmersfk@telia.com
Axel Leonhardt
+46763927990
flygskola@chalmersfk.se
19920703-2617
Martin Svensson
+46705771899
flygandemartin@gmail.com
19780113-4896
Säve Flygplats
Eddie Thore
+46706561499
eddie.thore@outlook.com
Borås Flygplats
Fredrik Widman
+46725861355
fredrik.widman@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-KLV
Piper PA28-181
SE-KZI
Alpha 160Ai
F-HXTR
Extra 300 L
ESGP, Säve Flygplats
Säve Flygplatsväg 28, 432 73, Säve
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
ESGE, Borås Flygplats
Vindgatan 9, 504 64, Borås
Aerobatic
15 augusti 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Göteborg, Säve, 21 juli 2023
Axel Leonhardt, företrädare
Martin Svensson, skolchef
Axel Leonhardt
Göteborg, Säve, 21 juli 2023