Skriv ut / Spara till pdf

Västerås Flygklubb Flygskola

Tommy Sundqvist

Västerås Flygklubb Flygskola

0707102028 – tommysu42@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Västerås Flygklubb Flygskola
878000-5479
SE.DTO.0030
Vi kommer att starta utbildning till behörighet för bogsering av reklamsläp.Utbildningsprogram och utbildningsmanual är utarbetad.
Johannisbergs Flygplats 72591 Västerås
tommysu42@hotmail.com
Tommy Sören Sundqvist
0707102028
tommysu42@hotmail.com
420616-1095
Tommy Sundqvist
0707102028
tommysu42@hotmail.com
420616-1095
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-KMI
Piper pa28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KML
Piper pa28
SE-MIA
Cessna C172
SE-FVR
Catana Da20
SE-CGC
Piper pa18
Johannisbergs flygplats ESSX
Johannisbergs flygplats 72591 Västerås
enl lista nedan samt utbildning av förare för bogsering av reklamsläp
16 mars 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Västerås, 8 mars 2021
Signature
Tommy Sören Sundqvist, företrädare
Signature
Tommy Sundqvist, skolchef
Signature
Tommy Sören Sundqvist
Västerås, 8 mars 2021