Skriv ut / Spara till pdf

ojdafh

ljn

ojdafh

lj – ljb@h.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ojdafh
ojhkjf
jsafkjfa
kjbskdja@jfjkd.se
dlkfj
nnljns
hjk@j.se
hkh
ljn
lj
ljb@h.se
jb
Mörker
hbbh
hkk
kdnld
lkjsljh
jhsdlj

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
16 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

kjjkj, 16 februari 2022
Signature
dlkfj, företrädare
Signature
ljn, skolchef
Signature
dlkfj
kjjkj, 16 februari 2022