Skriv ut / Spara till pdf

Test

Utb

Test

Utbsson – ola@eborninteractive.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Test
Testsson
etert
ola.eborn@gmail.com
Test
Testsson
ola.eborn@gmail.com
13123123
Utb
Utbsson
ola@eborninteractive.se
1232132323
Aerobatic, Sjöflyg
wegregerg
regregr
ergregqewfewf
ewfewf
wqfwqf

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
24 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö,
Signature
Test, företrädare
Signature
Utb, skolchef
Signature
Test
Malmö,