Skriv ut / Spara till pdf

Teknsika Högskolans Flygklubb

Kalle Kula

Teknsika Högskolans Flygklubb

070-xx – xxx@xxx

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Teknsika Högskolans Flygklubb
815200 - 9422
c/o Per Lundh, Topeliusvägen 11, 167 61 Bromma
stegare@telia.com
Kalle Kula
070-xxxxxx
xxx@xxx
xxxxxx-xxxx
Kalle Kula
070-xx
xxx@xxx
xxxxxx-xxxx
PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KHU
PA28
SE-KEO
PA28
SE-MLA
Aquila 210
SE-EZU
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skå-Edeby Flygplats
Skå
PPL
1 april 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Kalle Kula, företrädare
Kalle Kula, skolchef
Kalle Kula
,