Skriv ut / Spara till pdf

LJUNGBYHEDS FK

Teddy Papazoglu

LJUNGBYHEDS FK

0707-66 73 99 – support@instructor112.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
LJUNGBYHEDS FK
837600-3367
Bonnarp 689 B, 264 53 Ljungbyhed
skola@ljungbyhedsflygklubb.se
Teddy Papazoglu
0707-66 73 99
support@instructor112.com
620612-9410
Teddy Papazoglu
0707-66 73 99
support@instructor112.com
620612-9410
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-GPU
PA28-161
SE-MFI
PA28-181
SE-LLZ
DA40
SE-KUF
DR400

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LAS
SB91
SE-GNV
PA32-300R
Ljungbyheds Flygplats ESTL
Ljungbyheds Park AB, Thulinvägen 5, 264 51 Ljungbyhed
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
1 oktober 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Lund, 17 oktober 2018
Signature
Teddy Papazoglu, företrädare
Signature
Teddy Papazoglu, skolchef