Skriv ut / Spara till pdf

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

Kurre Lansburgh

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

+706930929 – qurre77@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Motorflygarna Uppsala Flygklubb
802439-1917
c/o Lars Fälting, Ihres väg 28, 752 63 Uppsala
lars.falting@ekhist.uu.se
Lars Fälting
+46704250247
lars.falting@ekhist.uu.se
196005161697
Kurre Lansburgh
+706930929
qurre77@gmail.com
197705281439
Tierps flygfält (ESKT)
Bernt Kolm
+466754137
bernt.kolm@telia.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-ICL
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-FHO
PA28
SE-EZD
PA28
SE-LTK
C172
SE-KUZ
C150
SE-KEZ
PA25
SE-FSO
RALL
Sundbro Flygfält
Sundbro 423, 743 82 Bälinge (Besöksadress)
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Lektionsbaserat, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP(land), Bogsering av segelflygplan
Tierp flygfält (ESKT)
Norra Upplands flygklubb, Liljevägen 13, 815 37 Tierp
LAPL, PPL, Klassutbildning SEP(land), Bogsering av segelflygplan

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
7 februari 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Uppsala, 3 februari 2023
Signature
Lars Fälting, företrädare
Signature
Kurre Lansburgh, skolchef
Signature
Lars Fälting
Uppsala, 3 februari 2023