Skriv ut / Spara till pdf

PA-Flyg AB

Anders Gröndahl

PA-Flyg AB

0705-376030 – anders.grondahl@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
PA-Flyg AB
556308-4267
Hulje Sodergard 1
anders.grondahl@telia.com
Anders Gröndahl
0705-376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Anders Gröndahl
0705-376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-KGU
M7-235
SE-MBG
DA40, Tdi G1000
SE-GBH
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ljungby Feringe Flygplats, ESMG
341 55 Vittaryd
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Sjöflyg
Flårens Sjöhamn
341 52 Lagan
Sjöflyg
5 september 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Lagan, 22 augusti 2018
Signature
Anders Gröndahl, företrädare
Signature
Anders Gröndahl, skolchef
Signature
Anders Gröndahl
Lagan, 22 augusti 2018