Skriv ut / Spara till pdf

Blekinge Flygklubb

Lars-Erik Gullbrand

Blekinge Flygklubb

0732-683787 – lalle@gullbrand.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Blekinge Flygklubb
835600-0144
Eringsbodavägen 16B, 372 92 KALLINGE
blekingefk@gmail.com
Christian Darnell
0768-557727
christian.darnell@gmail.com
770827-2914
Lars-Erik Gullbrand
0732-683787
lalle@gullbrand.com
450727-8754
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOY
Diamond DA40
SE-MIH
Diamond DA40
SE-MIJ
Diamond DA20

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Blekinge Flygklubb
Eringsbodavägen 16B, 372 92 KALLINGE
PPL/LAPL teori och praktik
3 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kallinge, 24 augusti 2018
Signature
Christian Darnell, företrädare
Signature
Lars-Erik Gullbrand, skolchef
Signature
Christian Darnell
Kallinge, 24 augusti 2018