Skriv ut / Spara till pdf

Piteå Flygklubb

Johan Norberg

Piteå Flygklubb

073-8010343 – johan@pitea-flygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Piteå Flygklubb
898800-3979
SE.DTO.0009
Tillförande av utbildningskurs i avancerad flygning samt en till baseringsort. Tillkommande är även ytterligare två luftfartyg.
Box 75, 941 22 Piteå
johan@pitea-flygklubb.se
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
850314-9018
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
850314-9018
Örnsköldsvik
Jimmy Nilsson
0706045772
jimmy@jonair.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-FAO
PA28
OH-CIC
Champion 7ECA
SE-LLM
Scottish Aviation Bulldog 101
Piteå Flygplats
Flygfältsvägen 99, 941 91, Piteå
PPL, LAPL, SEP(land), Aerobatic
Örnsköldsvik Flygplats
Västanå 100, 896 91, Husum
PPL, LAPL, SEP(land), Aerobatic
14 april 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Piteå, 14 april 2020
Signature
Johan Norberg, företrädare
Signature
Johan Norberg, skolchef
Signature
Johan Norberg
Piteå, 14 april 2020