Skriv ut / Spara till pdf

jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB

Krister Sjöqvist

jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB

+46705730755 – krister.s@outlook.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB
826000-5437
Box 550 55117 Jönköping
krister.s@outlook.com
Krister Sjöqvist
+46705730755
krister.s@outlook.com
5101142452
Krister Sjöqvist
+46705730755
krister.s@outlook.com
5101142452
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KIK
PA 28
SE-IDG
PA 28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygplats
55593 Jönköping
Se Kurser
7 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Jönköping, 5 januari 2019
Signature
Krister Sjöqvist, företrädare
Signature
Krister Sjöqvist, skolchef
Signature
Krister Sjöqvist
Jönköping, 5 januari 2019