Skriv ut / Spara till pdf

Höganäs Flygklubb

***UTBILDNINGSANSVARIG***

Höganäs Flygklubb

00000000000 – EPOST@EPOST.SE

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Höganäs Flygklubb
xxxxx
***ADRESS***
EPOST@EPOST.SE
***REPRESENTANT***
000000000000
EPOST@EPOST.SE
0000000000000
***UTBILDNINGSANSVARIG***
00000000000
EPOST@EPOST.SE
00000000000
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-ABC
***FLYGPLAN***
HÖGANÄS FLYGFÄLT
***ADRESS***
***KURSER***

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
8 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

***ORT***, 7 februari 2019
Signature
***REPRESENTANT***, företrädare
Signature
***UTBILDNINGSANSVARIG***, skolchef
Signature
***REPRESENTANT***
***ORT***, 7 februari 2019