Skriv ut / Spara till pdf

jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB

Krister Sjöqvist

jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB

+46705730755 – krister.s@outlook.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
jÖNKÖPINGS FLYGKLUBB
826000-5437
Box 550 55117 Jönköping
krister.s@outlook.com
Krister Sjöqvist
+46705730755
krister.s@outlook.com
5101142452
Krister Sjöqvist
+46705730755
krister.s@outlook.com
5101142452
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KIK
PA28
SE-IDG
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygplats
55593 Jönköping
Se Kurser
14 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Jönköping, 12 januari 2019
Signature
Krister Sjöqvist, företrädare
Signature
Krister Sjöqvist, skolchef
Signature
Krister Sjöqvist
Jönköping, 12 januari 2019