Skriv ut / Spara till pdf

Gotlands Flygklubb

Claes Bertenstam

Gotlands Flygklubb

+46702672527 – claes@bertenstam.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Gotlands Flygklubb
834000-1562
Hangarvägen 6, 62141 Visby
flygskola@gotlandsflygklubb.se
Carl Johan Bjurström
+46735040454
calle.bjurstrom@gmail.com
19731202-3513
Claes Bertenstam
+46702672527
claes@bertenstam.se
19620822-1330
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IMY
TOBA
SE-KNZ
TOBA
SE-KBF
TOBA

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Visby
Hangarvägen 6, 62141 Visby
LAPL (A), PPL (A), NQ, Klassbehörighet SEP Land
7 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Carl Johan Bjurström, företrädare
Claes Bertenstam, skolchef
Carl Johan Bjurström
,