Skriv ut / Spara till pdf

Västerås Flygklubb

Stefan Lindh

Västerås Flygklubb

0736728787 – stefanbl@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Västerås Flygklubb
SE.DTO0030
Johannisbergsvägen 72591
stefanbl@hotmail.com
Stefan Lindh
0736728787
stefanbl@hotmail.com
6304136994
Stefan Lindh
0736728787
stefanbl@hotmail.com
6304136994
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KMI / SE-KML / SE-MIA
PA 28 / C 172.
Johannisbergs flygplats.
Johannisbergsvägen 72591
PPL/LAPL/NQ.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
10 april 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Heby, 8 april 2023
Signature
Stefan Lindh, företrädare
Signature
Stefan Lindh, skolchef
Signature
Stefan Lindh
Heby, 8 april 2023