Skriv ut / Spara till pdf

Trosa Flygklubb

Niklas Sehlstedt

Trosa Flygklubb

+46702422940 – niklas.sehlstedt@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trosa Flygklubb
819001-5175
Box 137, 61070 Vagnhärad
styrelse@trosaflygklubb.se
Tomas Tibbling
+46702104384
tomas.tibbling@telia.com
620602-0031
Niklas Sehlstedt
+46702422940
niklas.sehlstedt@hotmail.com
660829-9019
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FFH
Piper PA-28-180
Troslanda
Troslanda Flygfält, Trosa
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Distansabaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
22 augusti 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Trosa, 14 augusti 2022
Signature
Tomas Tibbling, företrädare
Signature
Niklas Sehlstedt, skolchef