Skriv ut / Spara till pdf

Trosa Flygklubb

Niklas Sehlstedt

Trosa Flygklubb

+46702422940 – niklas.sehlstedt@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trosa Flygklubb
819001-5175
Box 137, 61070 Vagnhärad
styrelse@trosaflygklubb.se
Tomas Tibbling
+46702104384
tomas.tibbling@telia.com
620602-0031
Niklas Sehlstedt
+46702422940
niklas.sehlstedt@hotmail.com
660829-9019
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FFH
Piper PA-28-180
Troslanda
Troslanda Flygfält, Trosa
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - Distansabaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
22 augusti 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Trosa, 14 augusti 2022
Signature
Tomas Tibbling, företrädare
Signature
Niklas Sehlstedt, skolchef
Signature
Tomas Tibbling
Trosa, 14 augusti 2022