Skriv ut / Spara till pdf

PA-Flyg AB

Anders Gröndahl

PA-Flyg AB

+46705376030 – anders.grondahl@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
PA-Flyg AB
556308-4267
SE.DTO.0001
Reviderad Flygsäkerhetspolicy.
Hulje Södergård 1, 341 52 Lagan
anders.grondahl@telia.com
Anders Gröndahl
+46705376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Anders Gröndahl
+46705376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-KGU
M7-235

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-MBG
DA40 Tdi G1000
SE-GBH
PA28
Ljungby Feringe Flygplats,ESMG
341 55 Vittaryd
Flygteori LAPL(A)/PPL(A)/Sjöflyg – Lektionsbaserad teori, PPL, Mörker, Sjöflyg
Flåren Sjöflyghamn (Svenska Flygfält)
Hulje Södergård 1, 341 52 Lagan
Sjöflyg
5 september 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

LAGAN, 22 oktober 2018
Signature
Anders Gröndahl, representant
Signature
Anders Gröndahl, utbildningsansvarig
Signature
Anders Gröndahl
LAGAN, 22 oktober 2018