Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands Flygklubb

Anders Axelsson

Värmlands Flygklubb

070-6412812 – anders@akka.aero

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands Flygklubb
8732002626
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Anders Axelsson
070-6412812
anders@akka.aero
770922-3999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-LZT
C172
SE-LHT
PA28
SE-LZZ
R200
SE-GAN
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-FGU
B121
SE-KRH
PA28
Karlstad Airport (ESOK)
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Samtliga inom ramen för detta DTO
25 juli 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 24 juli 2022
Signature
Peter Magnusson, företrädare
Signature
Anders Axelsson, skolchef