Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands Flygklubb

Anders Axelsson

Värmlands Flygklubb

070-6412812 – anders@akka.aero

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands Flygklubb
8732002626
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Anders Axelsson
070-6412812
anders@akka.aero
770922-3999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-LZT
C172
SE-LHT
PA28
SE-LZZ
R200
SE-GAN
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-FGU
B121
SE-KRH
PA28
Karlstad Airport (ESOK)
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Samtliga inom ramen för detta DTO
25 juli 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 24 juli 2022
Signature
Peter Magnusson, företrädare
Signature
Anders Axelsson, skolchef
Signature
Peter Magnusson
Karlstad, 24 juli 2022