Skriv ut / Spara till pdf

Niklas

kjh

Niklas

kj – kh@kh.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Niklas
891111-1111
IJJjf 89
larsson.n89@gmail.com
jkjh
kjh
kh@kh.se
kjh
kjh
kj
kh@kh.se
kj
Sjöflyg
12345
Cessna
Flygskolans fält
platsen 123
Alla

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
3 december 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

jonl, 3 december 2022
Signature
jkjh, företrädare
Signature
kjh, skolchef
Signature
jkjh
jonl, 3 december 2022