Skriv ut / Spara till pdf

ihk

ljh

ihk

ljh – l@l.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ihk
jhkj
hkjh
l@l.se
jjl
ljhl
l@l.se
ojhjh
ljh
ljh
l@l.se
oh
Mörker
SE-ABC
Cessna 172
oj
lj
jkh

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
17 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

ojo, 17 februari 2022
Signature
jjl, företrädare
Signature
ljh, skolchef
Signature
jjl
ojo, 17 februari 2022