Skriv ut / Spara till pdf

Eslövs Flygklubb

Claes Brismar

Eslövs Flygklubb

0708-198203 – claes@interceptab.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eslövs Flygklubb
845000-5767
SE.DTO.0026
Tillägg av lokaliseringsort. Tillägg av flygplan.
Box 176
info@eslovsflygklubb.se
Bo-Ingvar Bengtsson
070-5235835
kassor@eslovsflygklubb.se
194611223977
Claes Brismar
0708-198203
claes@interceptab.se
194903130195
Sjöbo Flygfält
Tommy Mårtensson
0708-739554
tommy.martenssonb.toarp@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Vellinge/Söderslätt
Tommy Mårtensson
0708-739554
tommy.martensson.toarp@gmail.com
Eslövs Flygfält
Robert Fasth
0707-687430
zoid_bot@hotmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GKF
C172
SE-IFZ
C152
SE-LOH
Piper PA28
SE-LXN
C172
SE-ICM
Piper PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eslövs Flygfält
Flygplatsvägen 33, 241 23 Eslöv
Flygteori LAPL(A)/PPL(A), CBT och Lektionsbaserad , LAP,.PPL, Mörker, Klassbehörighet SEP (land)
15 januari 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Eslöv, 14 januari 2020
Signature
Bo-Ingvar Bengtsson, företrädare
Signature
Claes Brismar, skolchef
Signature
Bo-Ingvar Bengtsson
Eslöv, 14 januari 2020