Skriv ut / Spara till pdf

x

x

x

1 – christer@sivek.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
x
123456-1234
x
christer@sivek.se
x
1
christer@sivek.se
x
x
1
christer@sivek.se
1
Aerobatic
x
x
x
x
x

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
31 augusti 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
x, företrädare
x, skolchef
x
,