Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands flygklubb

Peter Magnusson

Värmlands flygklubb

070-9185730 – peter.magnusson@avicon.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands flygklubb
8732002616
SE.DTO.0010
Ändring befattningshavare, tillägg i flygplansflotta, tillägg av distansbaserad teoriutbildning,bifogad riskhanteringsbeskrivning
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Peter Magnusson
070-9185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Peter Magnusson
070-9185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-GAN
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-FGU
B121
Karlstad Flygplats
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Alla enligt deklaration
5 februari 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 5 februari 2019
Signature
Peter Magnusson, företrädare
Signature
Peter Magnusson, skolchef
Signature
Peter Magnusson
Karlstad, 5 februari 2019