Skriv ut / Spara till pdf

Ängelholmsflygklubb

Christoffer Lantz

Ängelholmsflygklubb

0708123327 – skolchef@engelholmsflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholmsflygklubb
839400-5303
SE.DTO.0045
Byte av NPH. Tillägg av SEP i kursutbud. Förändring mörker. Förändring av flygplan.
Margretetorpsvägen 447, 262 91 Ängelholm
skolchef@engelholmsflygklubb.se
Jonas Lyngemark
0768531111
jonas.lyngmark@telia.com
7112023556
Christoffer Lantz
0708123327
skolchef@engelholmsflygklubb.se
7209053573
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MEA
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholmsflygplats
Som ovan
Samtliga
11 januari 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Ängelholm,
Signature
Jonas Lyngemark, företrädare
Signature
Christoffer Lantz, skolchef
Signature
Jonas Lyngemark
Ängelholm,