Skriv ut / Spara till pdf

Västerås Flygklubb

Stefan Lindh

Västerås Flygklubb

0736728787 – stefanbl@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Västerås Flygklubb
SE.DTO0030
Johannisbergsvägen 72591
stefanbl@hotmail.com
Stefan Lindh
0736728787
stefanbl@hotmail.com
6304136994
Stefan Lindh
0736728787
stefanbl@hotmail.com
6304136994
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KMI/SE-KML/SE-ILO/SE-GCG/SE-MIA
Pa28/Pa18/C172
Johannisbergs flygplats
Johannisbergsvägen 72591västerås
PPL/LAPL/NQ.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
14 juli 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Heby, 14 juli 2023
Signature
Stefan Lindh, företrädare
Signature
Stefan Lindh, skolchef
Signature
Stefan Lindh
Heby, 14 juli 2023