Skriv ut / Spara till pdf

Halmstad Flygklubb

Roland Ratamaa Thein

Halmstad Flygklubb

0706294335 – roland.ratamaa@icloud.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Halmstad Flygklubb
8492006054
SE.DTO.0018
Utbildningsprogram Mörkerbehörighet reviderad. Rev.5.1 Reviderad efter ED decision 2020/005/R
Flygplatsen 30241 Halmstad
info@halmstadflygklubb.se
Roland Ratamaa Thein
0706294335
roland.ratamaa@icloud.com
590925-9078
Roland Ratamaa Thein
0706294335
roland.ratamaa@icloud.com
590925-9078
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KSM
Piper Pa28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KFL
Piper Pa28
SE-MEY
EVSS Sportstar
ESMT Halmstad City Airport
Flygplatsen 30241 Halmstad
Flygteori LAPL(A)/PPL(A)-Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP(öand)
1 december 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Halmstad, 25 oktober 2021
Signature
Roland Ratamaa Thein, företrädare
Signature
Roland Ratamaa Thein, skolchef
Signature
Roland Ratamaa Thein
Halmstad, 25 oktober 2021