Skriv ut / Spara till pdf

AKKA Aero AB

Anders Axelsson

AKKA Aero AB

0706-412812 – anders@akka.aero

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
AKKA Aero AB
556971-6961
Skogsbruksvägen 19 F, 65457 Karlstad
info@akka.aero
Anders Axelsson
0706-412812
anders@akka.aero
197709223999
Anders Axelsson
0706-412812
anders@akka.aero
197709223999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad
Inget luftfartyg
Inget luftfartyg
AKKA Aero AB
Skogsbruksvägen 19 F, 654 57 Karlstad
Flygteori LAPL/PPL - distansbaserad

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 september 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 26 maj 2022
Signature
Anders Axelsson, företrädare
Signature
Anders Axelsson, skolchef