Skriv ut / Spara till pdf

AKKA Aero AB

Anders Axelsson

AKKA Aero AB

0706-412812 – anders@akka.aero

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
AKKA Aero AB
556971-6961
Skogsbruksvägen 19 F, 65457 Karlstad
info@akka.aero
Anders Axelsson
0706-412812
anders@akka.aero
197709223999
Anders Axelsson
0706-412812
anders@akka.aero
197709223999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad
Inget luftfartyg
Inget luftfartyg
AKKA Aero AB
Skogsbruksvägen 19 F, 654 57 Karlstad
Flygteori LAPL/PPL - distansbaserad

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 september 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 26 maj 2022
Signature
Anders Axelsson, företrädare
Signature
Anders Axelsson, skolchef
Signature
Anders Axelsson
Karlstad, 26 maj 2022