Skriv ut / Spara till pdf

Borås Flygklubbs Flygskola

Linus Petterson Pellby

Borås Flygklubbs Flygskola

0739182545 – Ht@borasflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygklubbs Flygskola
864500-0996
SE.DTO.0012
Byte av representant/företrädare till Johan Svanberg
Vindgatan 7, 50464 Borås
flygskola@borasflygklubb.se
Johan Svanberg
0707945920
Representant@borasflygklubb.se
740909-1431
Linus Petterson Pellby
0739182545
Ht@borasflygklubb.se
840513-5552
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOE
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KVM
C77R
SE-MGA
SIRA
Borås Flygplats
Vindgatan 7, 50464 Borås
Flygteori, PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP
18 maj 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Borås, 18 maj 2020
Signature
Johan Svanberg, företrädare
Signature
Linus Petterson Pellby, skolchef